ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT 2023

(Áp dụng đối với thí sinh có Học lực lớp 12 đạt loại "Khá" trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên)

A. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CƠ BẢN


Hộ khẩu thường trú
Thông tin bậc THPT
Thông tin địa chỉ THPT lớp 12
Ưu tiên
(Điểm ưu tiên ĐT: Đối tượng 01, 02, 03, 04: 2 điểm; Đối tượng 05, 06, 07: 1 điểm; Không thuộc đối tượng nào: 0 điểm)
Thông tin liên hệ

B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN


Thông tin đăng ký
File minh chứng

(Bản scan toàn bộ học bạ THPT)
(đối với thí sinh sử dụng Điểm xét tốt nghiệp THPT làm ngưỡng đầu vào)


(đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 trở về trước)


(nếu có)